X
Kullanıcı Girişi
Giriş yapmak için lütfen aşağıdaki formu kullanınız.
tib unwto Turkey Home Turkey Home Youtube
Turizm Bakanlığı'ndan Meslek Liseleri için Önemli Hamle
2018-10-31 17:19:53
Turizm Bakanlığı'ndan Meslek Liseleri için Önemli Hamle

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 25.9.2018 tarihinde Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Protokolü imzalanmış, sözkonusu protokol ile turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu insan gücününü sektörün katkıları ve yönlendirmesi ile okul - turizm işletmeleri işbirliğiyle yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Sözkonusu protokol kapsamında;

* Protokolü imzalayan her otel bir otelcilik okulunun hamisi olacak.

* Otel işletmeleri ile protokol yapacak okullarda öğrenci 1. yıl yabancı dil hazırlık +3 yıl eğitim görecek, öğrenci seçimi için yapılacak mülakatta otel de söz sahibi olacak.

* 2. yıl ikinci yabancı dil zorunlu olacak. 3. yıl 3. yabancı dil seçmeli olarak öğretilecek.

* Okul müdürünün seçiminde otel de söz sahibi olacak.

* Otel, okulun yönetiminde destek verecek. Yabancı dil eğitimlerinde destek verecek.

* Otel, okulun eğitim malzemelerini sağlamasına destek olacak.

* Otel sadece bu okuldan stajyer öğrenci alıp yetiştirecek.

* Zaman zaman okulun öğretmenlerinin eğitimine de destek verecek.

* Otel bir nevi kendi personelini kendisi yetiştirmiş olacak.

* Başka şehirlerden gelen öğrencilerin konaklaması yine otele ait olacak.

Mesleki ve Teknik Eğitim Protokolü'nün Tam Metni

Amaç

Madde 3 - Bu protokolün amacı; MEB ile KTB işbirliğiyle Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri ile Eğlence Hizmetleri alanlarında eğitim gören öğrencilerin, turizm sektörünün nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik yetiştirilmelerini sağlamak ve öğretmenlerin alan yeterliliklerinin artırılmasına katkıda bulunulmaktır.

Kapsam

Madde 4 - Bu protokol; ek-1'de yer alan Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında yönetici ve alan öğretmenlerinin sektörde işbaşı ve hizmet içi eğitimi, okullarda verilecek yabancı dil eğitim programı, başarılı öğrencilere verilecek burs / işletmelerde beceri eğitimi ücreti, temrinlik desteği, işletmede beceri eğitimi ve istihdama yönelik usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 5 - Bu protokol, 1739 sayısı Milli Eğitim Temel Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmümde Kararname (37. maddesi gereğince), MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği, MEB Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği, MEB Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, MEB'e Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği, MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Der ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar, 25.9.2018 tarihli 'TC Milli Eğitim Bakanlığı ile T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Mesleki ve Teknik Geliştirme İşbirliği Protokolü"ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Protokol Kapsamında Yapılacak İşler

Madde 6-Bu protokol kapsamında taraflar aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirirler.

6-1.Protokol kapsamına alınacak okulların belirlenmesi,

6-2. Yabancı dil hazırlık sınıfını ekleyerek öğretim programlarının ve eğitim materyallerinin hazırlanması/güncellenmesi, pilot okullarda uygulanması,

6-3. İlgili meslek alanı öğretmenlerine; Bakanlık ile ortaklaşa belirlenecek takvim ve programa göre hizmet içi eğitimi/iş başı eğitimin düzenlenmesi,

6-4. Öğrencilere, yoğunlaştırılmış eğitim olarak işletmelerde beceri eğitimi imkânlarının sağlanması,

6-5.Alanlarda öğrenim gören öğrencilere işletmelerde beceri eğitimi süresince Ek-2’de yer alan kriterler doğrultusunda burs/işletmelerde beceri eğitimi ücreti ödenmesi,

6-6.Protokol kapsamındaki okullarda ilgili alanın geliştirilmesine yönelik atölye/laboratuvarın desteklenmesi ve öğrencilere temrinlik verilmesi,

6-7.Alan mezunlarının sektörde istihdamının sağlanması,

6-8.Sektörde çalışanlara/çalışmak isteyenlere meslek kursları ve sertifika eğitim programlarının düzenlenmesi,

6-9.Okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelin okullarda görevlendirilmesi,

6-10.Eğitim programlarının uygulanmasında eğitici personel belirlenmesi ve görevlendirilmesi,

6-11.Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için toplantı, seminer, konferans, yarışma vb. farkındalık faaliyetleri düzenlenmesidir.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ListesiHaber Listesi
E-posta listemize kaydolmak için lütfen e-posta adresinizi kaydediniz.
Bizi Takip Edin!
antalya çit antalya düğün salonları