X
Kullanıcı Girişi
Giriş yapmak için lütfen aşağıdaki formu kullanınız.
MENÜ

687 sayılı KHK ile İşsizlik Sigortası Fonu kanununa geçici 17 ve geçici 18. maddeler eklendi. Geçici 17. maddede sigorta primi teşviki, geçici 18. maddede ise gelir vergisi teşviki düzenlendi.

Sigorta prim teşvikinde, günlük 22.22 TL ücret desteği verileceği ve bunun işçinin çalıştığı süreye bağlı olarak sosyal güvenlik primlerinden mahsup edileceği vurgulandı. Gelir vergisinde ise işveren teşvik kapsamında alacağı işçinin asgari geçim indirimi dışında kalan gelir vergisini ödemeyecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 687 sayılı KHK'nın üçüncü maddesinde; "İşsizlik Sigortası Kanunu'na aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 31 Aralık 2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22.22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı Fon'dan kaşılanır" ifadelerine yer verildi.

 Haber Listesi
E-posta listemize kaydolmak için lütfen e-posta adresinizi kaydediniz.
Bizi Takip Edin!