X
Kullanıcı Girişi
Giriş yapmak için lütfen aşağıdaki formu kullanınız.
MENÜ

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı Turizm Acil Eylem Planı'nın ayrıntıları belli oldu.

1. EYLEM
Türkiye’ye turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına uçuş başına destek verilmesi.

KAPSAM
01 Nisan 31 Mayıs 2016 tarihleri arasında tüm ülkelerden turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına uçuş başı 6.000 USD destek verilecektir.

Destek Verilecek Havalimanları
• Alanya¬-Gazipaşa 

• Antalya,  tarifeli ve tarifesiz (charter) uçuşlara

• Muğla¬-Dalaman 

• Muğla¬- Bodrum havalimanlarına 

• İzmir - Adnan Menderes  (sadece tarifesiz (charter) uçuşlara)

• Kütahya Zafer Havalimanlarına ise  2015  yılında  söz  konusu  destek  sadece  Rusya  Federasyonu  ile Bağımsız  Devletler  Topluluğu ülkelerinden turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına verilmişti.2016  yılında  ise  havaalanı  sayısı  Zafer  Havaalanı  ile  6’ya  çıkarılmak  ve  ülke  sınırlaması  olmada tüm  dünyadan  turist  getirecek  uçuşlara uygulanmak  suretiyle  desteğin  kapsamı  genişletilmiştir. 

2. EYLEM
Türkiye’ye turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına Kredi Garanti Fonu teminatı  ile kredi kullanma imkânı sağlanması.

KAPSAM
Turizm sektöründe yaşanan ekonomik daralma nedeniyle teminat yetersizliği olan (A) grubu  seyahat acentalarının  finansmana  erişimini  kolaylaştırmak  amacıyla  Azerbaycan,  Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Türkmenistan, Ukrayna, Almanya,  Avusturya,  Belçika,  Danimarka,  Finlandiya,  Fransa,  Hollanda,  İngiltere,  İrlanda,  İsveç,  İsviçre, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Norveç, Bulgaristan ve Romanya’dan  kredi  başvuru  tarihinden  bir  önceki  yıl  en  az  400.000  turist  getiren,  Kültür  ve  Turizm  Bakanlığı’ndan belgeli Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği üyesi (A) grubu seyahat acentalarına  Kredi  Garanti  Fonu’nun  kefalet  desteği  ile  100  milyon TL’ye  kadar  kredi  kullanma  imkânı  sağlanmıştır.  Bu destek unsurunda 2015 yılında turist getirilecek ülke sayısı 13 iken 2016 yılı için bu sayı  26’ya çıkarılmak suretiyle, acentaların Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kredi kullanmaları için  tamamlamaları gereken 400.000 turist sayısına daha kolay ulaşmalarına imkan tanınmıştır. 

3. EYLEM
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından “Karşılık Yönetmeliği  Uygulamasına İlişkin Kurul Kararı” alınması.

KAPSAM
Turizm sektöründe  faaliyet  gösteren  yatırımcı  ve  işletmelerin  kullandığı  kredilerin  geri  ödemelerinde,  sektörde  yaşanan  ekonomik  daralma  nedeniyle  sorunlar  yaşanacağı  değerlendirilmektedir.  Bu kapsamda  turizm  sektörünün  kullandığı  kredilerin  yeniden  yapılandırılmasında,  daha  önce  terör  ve  doğal  afetler  nedeniyle  ödeme  güçlüğü  yaşayan  işletmelere  uygulandığı  gibi  Bankacılık  Düzenleme  ve  Denetleme  Kurumunca  (BDDK)  karşılık yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik karar alınmasına ihtiyacı duyulabilecektir. Bu  konuda yapılacak  düzenlemenin  turizm  sektörünün  mali  yapısının  korunmasına  destek  sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda BDDK  tarafından  “ Bankalarca  Kredilerin  ve  Diğer  Alacakların  Niteliklerinin  Belirlenmesi  ve  Bunlar  İçin  Ayrılacak  Karşılıklara  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”in uygulanmasına yönelik karar ihdas edilerek;  Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli  yatırım,  işletme  ve  seyahat  acentalarının  kullandığı  kredilerin,  geri  ödemelerinin ötelenmesi  ya  da  yeniden  yapılandırılmasında  aranan,  bankalarca  karşılık  ayrılması  veya  anaparanın belli bir miktarının ödenmiş olması gibi şartlar hususunda kolaylık sağlanacaktır.

4. EYLEM
Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli deniz turizmi tesislerinin Ekonomi  Bakanlığı’nın teşviklerinden faydalandırılması.

KAPSAM 
Turizm  politikamızın  önemli  konularından  biri  de  turizmi  12  aya  yaymak  ve  ülke  geneline  yaygınlaştırmaktır. Bu  kapsamında  özellikle  yüksek  gelir  grubuna  mensup  turistlere  hizmet  veren deniz turizmi tesislerinin (kurvaziyer limanlar, yat limanları, rıhtım ve iskeleler ile çekek  yerleri),  19  Haziran  2012  tarihli  ve  28328  sayılı  Resmi  Gazetede  yayınlanan  3305  sayılı  “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı” ile konaklama tesislerine  Ekonomi Bakanlığınca sağlanan teşviklerden faydalandırılması kararlaştırılmıştır.  Bu  eylemin  hayata  geçirilmesiyle  Kültür  ve  Turizm  Bakanlığından  belgeli  deniz  turizmi  tesisleri,  yeni  yatırım  veya  tesis  yenileme  işlemlerinde,  bulundukları  bölge  teşviklerinden  konaklama tesisleri gibi yararlanacaktır.

5. EYLEM
Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama ve deniz turizmi tesislerinin  ihracatçı sayılması.

KAPSAM
Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesisleri ile deniz turizmi tesislerinden bir  önceki  yıl  750.000  Amerikan  Doları  döviz  getirenlerin  ihracatçı  sayılmalarına  yönelik  Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) çıkarılması kararlaştırılmıştır.  Bu destek unsuru 2009 yılında da uygulanmıştı. 2016 yılında çıkarılması öngörülen BKK’nda  uygulama deniz turizmi tesislerini de kapsayacak şekilde genişletilecek ve getirilecek döviz  miktarı  da  1.000.000  (Bir  milyon)  yerine  750.000  (Yedi  yüz  elli  bin)  Amerikan  Dolarına  indirilecektir.  Bu  suretle  hem  uygulamanın  kapsamı  genişletilmekte  hem  de  uygulamadan  yararlanmak için aranan döviz girdisinin miktarı azaltılmaktadır. Bu  konuda  yapılacak  düzenleme  sonucunda Kültür  ve  Turizm  Bakanlığından  belgeli  konaklama  tesisleri  ile  deniz  turizmi  tesisleri  işletmecileri  Eximbank  kredileri,  bankalarda  kredi işlemlerinde kolaylık, yurtdışı fuarlara katılım desteği, resim ve harçlardan muaf olma  gibi desteklerden yararlanacaktır.

6. EYLEM
Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli çevreye duyarlı konaklama tesislerinin su, atık  su ve katı atık giderlerinin belirli bir kısmının Devlet tarafından karşılanması.

KAPSAM
Bakanlar Kurulu’nda  kararlaştırılan  bazı  eylemlerin  amacı;  ekonomik,  sosyal  ve  siyasi  sorunlar  nedeniyle  2016  yılında  mali  yönden  daralma  yaşayacağı  tahmin  edilen  turizm  sektöründeki işletmelerin giderlerinin azaltılmasına yöneliktir.  Bu  kapsamda;  Kültür  ve  Turizm  Bakanlığından  Çevreye Duyarlı  Konaklama  Tesisi  Belgeli  İşletmelerin  halen  uygulanmakta  olan  enerji  desteğine  ek  olarak;  su,  atık  su  ve  katı  atık  bedellerinin  bulundukları  bölge  itibari  ile  en  düşük  tarife  dikkate  alınarak  aradaki  farkın  Hazine tarafından karşılanması kararlaştırılmıştır.

7. EYLEM
Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinden ecrimisil bedellerinin  2016 yılı ödemelerinin ertelenmesi ve üç eşit taksitte ödenmesi.

KAPSAM
Turizm sektöründeki  işletmelerin  giderlerinin  2016  yılı  için  azaltılması  amacıyla,  Kültür  ve  Turizm Bakanlığından  belgeli  konaklama  tesislerinden  deniz  kıyısında  bulunanların,  tesiste  kalan  turistlerin  denize  girme  ve  güneşlenme  amaçlı  kullandığı  Hazine  mülkiyetindeki  alanların  (kumsal)  yüzölçümü  üzerinden  ödedikleri  ecrimisil  bedellerinin  2016  yılı  için  alınmaması ve söz konusu tutarların yasal faizleriyle birlikte takip eden 3 yılda 3 eşit taksitte  ödenmesi karara bağlanmıştır.

8. EYLEM
Kültür ve Turizm Bakanlığından tahsisli konaklama tesislerinden alınan kira  bedellerinin 2016 yılı ödemelerinin ertelenmesi ve üç eşit taksitte ödenmesi.

KAPSAM
Türkiye genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığından tahsisli kamu taşınmazları üzerinde inşa  edilen  Bakanlıktan  belgeli  konaklama  tesislerinden  Maliye  Bakanlığınca  alınan  kira  bedellerinin 2016 yılı için alınmaması ve söz konusu meblağların yasal faizleriyle birlikte takip  eden 3 yılda 3 eşit taksitte ödenmesi karara bağlanmıştır.

9. EYLEM
Kültür ve Turizm Bakanlığından tahsisli konaklama tesislerinin toplam ciroları  üzerinden alınan bedellerin 2016 yılı ödemelerinin ertelenmesi ve üç eşit taksitte  ödenmesi.

KAPSAM
Türkiye genelinde Kültür  ve  Turizm  Bakanlığın  tahsisli  taşınmazlar  üzerinde  inşa  edilen  konaklama tesislerinin toplam  ciroları üzerinden alınan bedellerin 2016  yılı için alınmaması  ve bu miktarların yasal faizleriyle birlikte takip eden 3 yılda 3 eşit taksitte ödenmesi karara  bağlanmıştır.Haber Listesi
E-posta listemize kaydolmak için lütfen e-posta adresinizi kaydediniz.
Bizi Takip Edin!