X
Kullanıcı Girişi
Giriş yapmak için lütfen aşağıdaki formu kullanınız.
MENÜ

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 2019 yılı Dünya Gıda Günü temasını belirledi. "Eylemlerimiz geleceğimizdir. Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya" temasıyla dünya çapında FAO'ya üye ülkelerde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün kuruluş tarihi olan 16 Ekim, Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaya devam ediyor. Her yıl FAO tarafından belirlenen bir tema çerçevesinde yapılan Dünya Gıda Günü etkinliklerinde, gıda üretimi, tüketimi ve gıda güvencesine ilişkin konular gündeme getiriliyor. Açlık ve açlıkla mücadeleye dikkat çekmek için çalışmalar yapan kurum, bu konuda önemli adımlar atıyor.

Dünya Gıda Günü bu yıl, ilgili tüm sektörleri, sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeyi herkese ulaşılabilir kılmak için harekete geçmeye, aynı zamanda da herkesi yediklerimiz üzerinde düşünmeye davet ediyor.

Dünya Gıda Günü İletişim Stratejisi Nedir?

Dünya Gıda Günü 2018 kampanyası kapsamında 300'ü aşkın etkinlik ve 30'dan fazla dile çevrilmiş materyalle yaklaşık 150 ülkede rekor sayıda insana ulaşılmıştır. Genç bir kitleyi harekete geçiren kampanya, Dünya Gıda Günü Poster Yarışması ile 2017 yılına kıyasla yüzde 30'luk bir artışla 117 ülkeden çocukların katılmasına ön ayak olmuştur. Bu kampanya, Dünya Gıda Günü'nü Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'yla (SKA) özellikle de "Açlığa Son" amacıyla birbirine bağlayan ve bu amaca ulaşılmasında FAOéyu BM'nin lider kuruluşu konumuna getirmeyi hedefleyen 3 yıllık kurumsal bir iletişim stratejisinin tepe noktası olmuştur. 2019 kampanyasında da bu başarı esas alınacak olup farklı sektörlerin, kültürlerin ve milletlerin katılımını kolaylaştıran temel ve evrensel mesajlarla FAO'nun beslenme konusundaki çalışmaları vurgulanacaktır.

Dünyada Açlığa Son Vermek İçin Neler Yapılmalı? 

Hükümetlerin, sağlıklı beslenme için çeşitli ve besleyici gıdalara erişilebilirliğe katkıda bulunmak üzere; ulusal beslenme kılavuz ve standartları hazırlayıp uygulamaya koyması, bunları düzenli olarak güncellemesi, gıda ve tarım politikalarına dair bilgilendirmede bulunmak üzere sektörler arası platformlar kurması, okullarda gıda ve beslenme programları, gıda desteği, kamu gıda ihaleleri ve gıda pazarlama, etiketleme ve tanıtımıyla ilgili düzenlemeler gibi faaliyetlerle süreci yönlendirici rol üstlenmesi gerekmektedir. 

* Hükümetler, kötü beslenme sorununun temeline inmelidir. Bu noktada gıda üretimini (tarım, hayvancılık, balıkçılık, vb.) esas alan çözümlerin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için kötü beslenmeyi azaltma, beslenme çeşitliliğini arttırma ve beslenmeyi geliştirme açısından önemli katkıları olabilir.

* Özel sektör, piyasaya daha besleyici gıdalar sürerek ve beslenmeyle ilgili kanun ve düzenlemelere bağlı kalarak gıda üretimini/satışını, gıda ürünlerinin yeniden formüle edilmesini sağlamalı ve tüketicileri toplam yağ, doymuş yağ, şeker ve tuz seviyelerinin yüksekliği konusunda uyaran besin etiketleri ile özellikle çocuklara yönelik gıdaların pazarlanmasında gerekli hassasiyeti göstermelidir.

* Bizler de, gerek yeme alışkanlıklarımızı değiştirebilmemiz, gerekse yağ, şeker ve tuz içeriği yüksek gıdaların tüketimini sınırlandırmamız için sağlık bilincine ve beslenme tercihleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıyız. Taze ve mevsiminde üretilen ürünlerin, yemek pişirme becerilerinin, geleneksel bilgi birikiminin ve yerel biyoçeşitliliğin önemini yeniden keşfetmeliyiz.

* FAO, ülkelere kötü beslenmenin farklı yönleriyle ilgili kanıtlar sunmaya ve politika geliştirmeleri konusunda ülkelerle birlikte çalışmaya hazırdır. Bu vesileyle özellikle, kapasite geliştirme ve farkındalık yaratma yoluyla, beslenmenin geliştirilmesine ve yeterli, sağlıklı ve sürdürülebilir besinlerin geniş kitleler arasında yaygınlaştırılmasına yönelik teknik destek sağlayabilir.

* Hükümetler, toplumu çeşitli ve sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirmek için önemli bir araç görevi gören ulusal beslenme kılavuzlarına uygun olarak, okul ve hastane yemekleri, gıda yardımı, kamu ihaleleri, reklam düzenlemeleri ve etiketleme politikaları gibi sanayi standartlarını içeren konularda beslenmeye duyarlı politika ve programlar geliştirmelidir.

* Hükümetler, üretimden tüketime, sürdürülebilir gıda sistemlerinin geliştirilmesine yönelik yatırımları arttırmalıdır. Burada önemli olan, yüksek getirili gıda çeşitlerinden ziyade, beslenme kalitesi ve çeşitliliği olan besleyici gıdaların hem erişilebilir, hem de uygun maliyetli olmasını sağlamaktır.

* Hükümetler, gıda fiyatlarındaki ani yükselişlerden etkilenen kırılgan grupları da hesaba katarak çeşitli sosyal koruma önlemleri (nakit yardımı, okul besleme programları, vb.) ve toplum temelli beslenme programları ile bu grupların yeterli gıdaya erişim hakkını korumalıdır.

* Hükümetler, biyoçeşitliliği koruyan tarım odaklı yaklaşımları benimsemelidir. Beslenmede çeşitliliği arttırabilecek çözümler arasında; ev bahçeleri ve çiftlik evinde gıda üretimi modelleri, karışık ekim, unutulmuş ve yeterince kullanılmayan yerel türlerin yaygınlaştırılması, sulama ve su ürünleri yetiştiriciliği, sorumlu balıkçılık ve küçük hayvansal üretim sistemlerinin geliştirilmesi sayılabilir.

* Hükümetler, gıda güvenilirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmeli ve zorunlu besin etiketleri konusundaki mevcut Kodeks Gıda Standartları’na (Codex Alimentarius) uymalıdır.

* Hükümetler, artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da doğal kaynakları, biyoçeşitliliği ve ekosistemin sağlığını korumanın yollarını bulmak amacıyla beslenme uzmanlarının yetiştirilmesine yönelik yatırım yapmalı ve araştırma, inovasyon ile teknoloji transferini teşvik etmelidir.

Dünya Gıda Günü ile ilgili raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız

 

 


 Haber Listesi
E-posta listemize kaydolmak için lütfen e-posta adresinizi kaydediniz.
Bizi Takip Edin!