X
KULLANICI GİRİŞİ
Giriş yapmak için lütfen aşağıdaki formu kullanınız.
Kanunlar
Yönetmelikler
Tüzükler
Kararnameler
Bakanlar Kurulu Kararları
Genelgeler
Yönetmelikler
Belgeli Turizm İşletmelerinde Yabancı Personel Ve Sanatkarların Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik Deniz Turizmi Yönetmeliği İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgelerinde Ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması Ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Taşınır Mal Ve Taşınmaz Satışı, Trampa, Kiraya Verme, Sınırlı Ayni Hak Tesisi, Ecrimsil Ve Tahliye Yönetmeliği Turistik Yöreler Belediyelerine Vidanjör, Arazöz Ve Çöp Kamyonu Sağlnaması Konusunda Kültür Ve Turizm Bakanlığınca Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği Turizm İşletmelerinde Personel Yetiştirme Temel Eğitim Kursları Yönetmeliği Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle ve Müşterileriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik Turizm Müesseselerinin Denetiminde Belediye Yetkileri Hakkında Yönetmelik Turizm Şurası Yönetmeliği Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine Ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine Ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm Yatırım, İşletme Ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelik
Haber Listesi
E-posta listemize kaydolmak için lütfen e-posta adresinizi kaydediniz.
Bizi Takip Edin!